Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce

Wayside Chapels in Poland

województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
135

powiat olsztyński

Olsztyn County

135