Kapliczka przydrożna, murowana. Gosławice, gmina Dobrodzień, powiat oleski.
9539. Gosławice, gmina Dobrodzień. 
Kapliczka przydrożna, murowana. Gosławice, gmina Dobrodzień, powiat oleski.
9540. Gosławice, gmina Dobrodzień. 
Kapliczka przydrożna, murowana. Gosławice, gmina Dobrodzień, powiat oleski.
9541. Gosławice, gmina Dobrodzień. 
Kapliczka przydrożna, murowana. Gosławice, gmina Dobrodzień, powiat oleski.
9542. Gosławice, gmina Dobrodzień.