Krzyż przy drodze w kierunku Wałcza. Wapnica, gmina Suchań, powiat stargardzki.
10994. Wapnica, gmina Suchań.