Przydrożna kapliczka Matki Boskiej przy ul. Włodzimierza Ostoi -Zagórskiego. Szczecin, Szczecin.
10864. Szczecin. 
Figura Matki Boskiej przy kościele św.Józefa. Szczecin, Szczecin.
10865. Szczecin. 
Kapliczka Matki Bożej przy kościele pw. Św. Antoniego z Padwy. Szczecin, Warszewo, Szczecin.
11080. Szczecin, Warszewo. 
Figurka Matki Bożej przy kościele pw. Świętej Trójcy. Szczecin, Szczecin.
11112. Szczecin. 
Kapliczka z Dzieciątkiem Jezus na ulicy Ustowskiej. Szczecin, Szczecin.
11113. Szczecin. 
Kapliczka z Dzieciątkiem Jezus na ulicy Ustowskiej. Szczecin, Szczecin.
11114. Szczecin. 
Krzyż na skrzyżowaniu ulic Pokoju z Bogumińską. Szczecin, Szczecin.
11115. Szczecin. 
Krzyż na ulicy Nehringa  obok posesji nr.13. 53.489123, 14.596995 Szczecin, Szczecin.
11116. Szczecin. 
Figura Jezusa przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP przy ulicy Nehringa. Szczecin, Szczecin.
11117. Szczecin. 
. Krzyż na budynku nr.4 przy ulicy Kościelnej. Szczecin, Szczecin.
11118. Szczecin. 
11356. Szczecin 
11357. Szczecin. 
11589. Szczecin, Słoneczne. 
11590. Szczecin, Słoneczne. 
11591. Szczecin, Słoneczne. 
11592. Szczecin, Słoneczne.