Kapliczki przydrożne – woj. warmińsko-mazurskie

Wayside Shrines – Warmian-Masurian Voivodeship

województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
137

powiat olsztyński

Olsztyn County

137