Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce

Wayside Shrines in Poland

Przydrożne kapliczki, rozsiane w krajobrazie modlitwy ludu polskiego. Rzezane w drzewie, kute w kamieniu, przelana na płótno czy papier materializacja uniesienia serc pobożnych.

Najciekawsze kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce

The most interesting wayside shrines in Poland

Najnowsze zdjęcia kapliczek i krzyży przydrożnych

The latest images of wayside shrines in Poland
kapliczki i krzyże przydrożne województwo dolnosląskie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - województwo dolnośląskie

Wayside Shrines - Voivodeship Lower Silesian
665
kapliczki i krzyże przydrożne województwo kujawsko-pomorskie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - woj. kujawsko-pomorskie

Wayside Shrines - Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
30
kapliczki i krzyże przydrożne województwo lubelskie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - województwo lubelskie

Wayside Shrines - Lublin Voivodeship
123
kapliczki i krzyże przydrożne województwo lubuskie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - województwo lubuskie

Wayside Shrines - Lubusz Voivodeship
63
kapliczki i krzyze przydrożne województwo łódzkie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - województwo łódzkie

Wayside Shrines - Łódź Voivodeship
36
kapliczki i krzyże przydrożne województwo małopolskie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - województwo małopolskie

Wayside Shrines - Lesser Poland Voivodeship
638
kapliczki i krzyże przydrożne województwo mazowieckie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - województwo mazowieckie

Wayside Shrines - Masovian Voivodeship
1165
kapliczki i krzyże przydrożne województwo opolskie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - województwo opolskie

Wayside Shrines - Opole Voivodeship
177
kapliczki i krzyże przydrożne województwo podkarpackie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - województwo podkarpackie

Wayside Shrines - Subcarpathian Voivodeship
157

Kapliczki przydrożne - województwo podlaskie

Wayside Shrines - Podlaskie Voivodeship
151
kapliczki i krzyże przydrożne województwo pomorskie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - województwo pomorskie

Wayside Chapels - Pomeranian Voivodeship
50
kapliczki i krzyże przydrożne województwo śląskie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - województwo śląskie

Wayside Shrines - Silesian Voivodeship
634
kapliczki i krzyże przydrożne województwo świętokrzyskie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - województwo świętokrzyskie

Wayside Shrines - Świętokrzyskie Voivodeship
62

Kapliczki przydrożne - woj. warmińsko-mazurskie

Wayside Shrines - Warmian-Masurian Voivodeship
159
kapliczki i krzyże przydrożne województwo wielkopolskie

Kapliczki przydrożne - województwo wielkopolskie

Wayside Shrines - Greater Poland Voivodeship
1370
kapliczki i krzyże przydrożne województwo zachodniopomorskie, kapliczki przydrożne w polsce

Kapliczki przydrożne - woj. zachodniopomorskie

Wayside Shrines - West Pomeranian Voivodeship
289

Kapliczki i krzyże przydrożne, nieodłączny elementem polskiego krajobrazu. Z równym wdziękiem zdobią łany złocistego zboża oraz ściany wielkomiejskiej kamienicy czynszowej. Spotykane na rozstajach dróg, w szczerym polu, małej wiosce, jak i w centrum stolicy Polski.

p12