Przydrożna kapliczka Matki Boskiej Akowskiej z 1983 r. na Hali Malinowej. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
9965. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Krzyż katyński. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
9964. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka nad źródełkiem. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3020. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka z figurą Piety z 1820 r. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3019. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Kapliczka przydrożna domkowa drewniana. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3018. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka z figurą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem, ok. 1789 r. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3017. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Kapliczka z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1905 r. Ufundowana przez rodzinę Nieużytków. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3016. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Stara przydrożna mała kapliczka drewniana na Hali Malinowej. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3015. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Kapliczka przydrożna na roli Podleśnej koło szlaku prowadzącego na Halę Malinową. Fundator Antoni Jaromin. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3014. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Kapliczka, murowana grota z obrazem Matki Boskiej Akowskiej. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3013. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka domkowa, drewniana. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3012. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna mała drewniana kapliczka na Hali Malinowej z obrazem Matki Boskiej Sidzińskiej. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3011. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Kapliczka z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego. Położona na Przełęczy Zubrzyckiej. Ufundowana w 1897 r. przez Ufundowana przez Błażeja i Annę Czarnych. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3010. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
3009. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Płaskorzeźba Matki Boskiej Akowskiej Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3008. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożny krzyż drewniany. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3007. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Krzyż na Wiertelowej Grapie z 2004 r. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3006. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Krzyż przydrożny metalowy. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3005. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Kapliczka z figurą Chrystusa Nazareńskiego z 1854 r. Położona na roli Kordel Dolny. Fundator Maciej Nieużytek prosi o pozdrowienie anielskie za dusze zmarłych. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3004. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Kapliczka słupowa z 1897 r. Sidzina, gmina Bystra, powiat suski.
3003. Sidzina, gmina Bystra. 
Przydrożna kapliczka z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem z1891 r. Ufundowana przez Kazimierza i Rozalię Szymurdziaków. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3001. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej przed budynkiem plebani. Fundator ks. Wiktor Fabia. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
3000. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka murowana. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2999. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka drewniana. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2998. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka drewniana. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2997. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Fundator W. K. Wojtusiak. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2996. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka położona na roli Sołtystwo, przy rozwidleniu dróg do Bystrej i Toporzyska. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2995. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka domkowa, drewniana. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2994. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka na Roli Majowej. Wzniesiona przez Jana Banasika w 1910 r. na miejscu starej zniszczonej kapliczki. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2993. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczkaz figurą Chrystusa Ukrzyżowanego. Ufundowana w 1880 r. przez Jana Czarniaka. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2992. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka murowana z 1988 roku. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2991. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Kapliczka przydrożna. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2990. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka na Bińkówce. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2989. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Gruba kapliczka, zwana też Okrągłą Kapliczką. Ufundowana przez pana Wojtusiaka w 1785 roku. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2988. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Kapliczka z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego. Ufundowana przez Jana Czarniaka w 1880 r. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2987. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Kapliczka przydrożna. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2986. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka z figurą Serca Pana Jezusa.  Fundator Jan Pastwa. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2985. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka z figurą Matki Boskej Niepokalanej z 2001 r. Projektant i wykonawca - Józef Łazarz. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2984. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2983. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka z figurą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem, ok. 1789 r. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2982. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina. 
Przydrożna kapliczka z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego z 1884 r. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski.
2981. Sidzina, gmina Bystra-Sidzina.