Jak znaleźć współrzędne geograficzne

Wyświetlając położenie obiektów na Mapach Google używamy współrzędnych zapisanych w systemie dziesiętnym (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418.

Telefony komórkowe i aparaty fotograficzne wyposażone w GPS zapisują współrzędne bezpośrednio na pliku w czasie fotografowania. Program, który używamy do importowania zdjęć odczytuje te dane i automatycznie rejestruje położenie obiektu.

Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą ustalenia współrzędnych jest sfotografowanie obiektu komórką i przesłanie zdjęcia razem ze zdjęciami robionymi aparatem fotograficznym.

Inna opcja to ręcznie ustalenie lokalizacji obiektu a następnie znalezienie jego współrzędnych. Poniższa instrukcja wyjaśnia jak tego dokonać posługując się Mapmi Google.

1. Otwórz Mapy Google.
https://www.google.pl/
2. Wyszukaj rejon w którym znajduje się object.
 • Wpisz nazwę miejscowości i województwa.
 • Naciśnij Enter lub kliknij przycisk wyszukiwania.

Można również podać powiat, gminę lub inne dane pozwalające na wyświetlenie poszukiwanego rejonu.

3. Powiększ mapę.
 • Powiększ skale mapy tak aby można było precyzyjnie wskazać gdzie obiekt się znajduje.
 • Czasem mapa satelitarna ułatwia poszukiwania.
 • Aby wrócić do mapy drogowej, kliknij “Powrót do mapy” w lewym dolnym rogu.
4. Ustal lokalizację obiektu.
 • Znajdź miejsce na mapie w którym znajduje się poszukiwany obiekt.
 • Prawym przyciskiem myszy kliknij ten punkt na mapie.
 • Z rozwijanego menu wybierz Co tu jest?
5. Znajdź współrzędne.
 • Wybierz Co tu jest? Mapa Google wyświetli współrzędne geograficzne na pasku w lewym górnym rogu. (1)
 • Kliknij na współrzędne aby je skopiować do pola wyszukiwania. (1)
 • Sprawdź czy w polu wyszukiwania adres został zastąpiony współrzędnymi. (2)
 • Naciśnij Enter lub kliknij przycisk wyszukiwania. (2)
 • W miejscu wyznaczonym przez współrzędne pojawi się pinezka. (3)

Mapy Google podają współrzędne geograficzne w zapisie dziesiętnym (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418;

6. Sprawdź lokalizację obiektu.

Często możemy potwierdzić lokalizację obiektu korzystając ze Street View.

 • Kliknij Pegmana
 • Obszary z dostępnymi zdjęciami Street View zostaną podświetlone na niebiesko.
 • Przeciągnij Pegmana w miejsce, które chcesz zobaczyć.
 • Upuść go na mapie, a widok zostanie powiększony do poziomu ulicy.

Street View nie jest dostępne we wszystkich regionach. Więcej informacji o korzystaniu ze Street View.