Przykościelna kapliczka z rzeźbą św. Jacka. Wierzbica Górna, gmina Wołczyn, powiat kluczborski.
Wierzbica Górna, gmina Wołczyn. Przykościelna kapliczka z rzeźbą św. Jacka.
Foto: -.
p229