Przydrożny krzyż drewniany. Jędrychowo, gmina Frombork, powiat braniewski.
Jędrychowo, gmina Frombork. Przydrożny krzyż drewniany.
Foto: Marian Dąbkowski.