Przydrożna kapliczka murowana. Jędrychowo, gmina Frombork, powiat braniewski.
Jędrychowo, gmina Frombork. Przydrożna kapliczka murowana.
Foto: Marian Dąbkowski.