Przydrożna kapliczka domkowa murowana. Jędrychowo, gmina Frombork, powiat braniewski.
Jędrychowo, gmina Frombork. Przydrożna kapliczka domkowa murowana.W ścianę wmurowany jest pomnik poległych w I wojnie światowej.
Foto: Marian Dąbkowski.