Błudowo, gmina Młynary. Przydrożna kapliczka murowana.
Foto: Marian Dąbkowski.
p229