Cięcina, gmina Węgierska Górka.
Foto: Wojciech Stanczak.