Kapliczka kamienna. Węgierska Górka, powiat żywiecki.
Węgierska Górka. Kapliczka kamienna.
Foto: Wojciech Stanczak.