Kapliczka murowana. Przybkowo, gmina Wałcz, powiat wałecki.
Przybkowo, gmina Wałcz. Kapliczka murowana.
Foto: Tadeusz Rzepka.