Przydrożna kapliczka słupowa stojącya na rozstaju dróg. Strzaliny, gmina Tuczno, powiat wałecki.
Strzaliny, gmina Tuczno. Przydrożna kapliczka słupowa stojącya na rozstaju dróg.
Foto: Tadeusz Rzepka.