Przydrożna kapliczka latarniowa. Strzaliny, gmina Tuczno, powiat wałecki.
Strzaliny, gmina Tuczno. Przydrożna kapliczka latarniowa.
Foto: Tadeusz Rzepka.