Przydrożna kapliczka domkowa, murowana. Cięcina, gmina Węgierska Górka, powiat żywiecki.
Cięcina, gmina Węgierska Górka. Przydrożna kapliczka domkowa, murowana.
Foto: Wojciech Stanczak.