Metalowy krzyż przydrożny. Czarnówko, gmina Widuchowa.
Czarnówko, gmina Widuchowa. Metalowy krzyż przydrożny.
Foto: Karol Gryfino.
p229