Barcice Dolne, gmina Stary Sącz. Figura NMP Wniebowziętej.
Barcice Dolne, gmina Stary Sącz. Figura NMP Wniebowziętej.
Foto: Piotr Brzezina.
p229