Kapliczka na kamiennym krzyżu przydrożnym. Strzelce Opolskie.
Strzelce Opolskie Kapliczka na kamiennym krzyżu przydrożnym.
Foto: Piotr Brzezina.
p229