Krzyż kamienny. Woliburz, gmina Nowa Ruda.
Woliburz, gmina Nowa Ruda. Krzyż kamienny.
Foto: Fotografik.
p229