Kapliczka na budynku. Cieszyn.
Cieszyn. Kapliczka na budynku.
Foto: Wojciech Stańczak.
p229