Adamów. Figura święta, oś. Tęcza.
Foto: Józef Bronisz.
p229