Tropie, gmina Gródek nad Dunajcem. Grota Matki Bożej w skale.
Foto: Wojciech Stańczak.
p229