Braniewo. Kapliczka przykościelna.
Foto: Piotr Brzezina.
p229