Burkatów, gmina Świdnica. Kapliczka oszklona na kamiennym postumencie.
Foto: Wojciech Stańczak.
p229