Okrzeja, gmina Krzywda. Przydrożny krzyż kamienny na murowanym postumencie z 1966 roku.
Foto: Józef Bronisz.
p229