Serock. Figura święta oraz figura KS. Prałat Franciszek Kuligowski.
Foto: Wojciech Stańczak.
p229