Józefów, gmina Dąbrówka. Krzyż metalowy na murowanym postumencie. 2017 r.
Foto: Alojzy Ziółkowski.
p229