Borzyszkowy, gmina Lipnica. Przydrożna kapliczka kolumnowa.
Foto: Wojciech Stańczak.
p229