Męcikał, gmina Brusy. Święty Florian na budynku remizy strażackiej w Męcikale.
Foto: Wojciech Stańczak.
p229