Krzelów, gmina Wińsko. Święty Florian na budynku remizy strażackiej w Krzelowie.
Foto: Wojciech Stańczak.
p229