Rajczyn, gmina Wińsko. Krzyż metalowy stojący na rozstaju dróg.
Foto: Wojciech Stańczak.
p229