Nowe Dolistowo, gmina Jaświły.
Foto: Wojciech Stańczak.
p229