Karpowicze, gmina Suchowola. Kapliczka z1949 roku. Fundator Kalinowski A.
Foto: Wojciech Stańczak.
p229