Mikłaszewo, gmina Narewka.
Foto: Wojciech Stańczak.
p229