Wola Chomejowa, gmina Borki. Kapliczka oszklona na murowanym postumencie.
Foto: Józef Bronisz.
p229