Kapliczka i krzyż przydrożny. Rybnik, Rybnik.
Rybnik. Kapliczka i krzyż przydrożny.
Foto: Piotr Brzezina.
p229