Przydrożny krzyż kamienny. Zabrze, Zabrze.
Zabrze. Przydrożny krzyż kamienny.
Foto: Piotr Brzezina.
p229