Chorzów. Kapliczka "Ave Maria".
Foto: Piotr Brzezina.
p229