Świętochłowice, Chropaczów. Krzyż przydrożny, przeniesiony z Szybu Marcina.
Foto: Piotr Brzezina.
p229