Kapliczka Matki Boskiej w parku pałacowym. Cykowo, gmina Kamieniec, powiat grodziski.
Cykowo, gmina Kamieniec. Kapliczka Matki Boskiej w parku pałacowym.
Foto: Zbigniew Filip.