Krzyż pasyjny w fasadzie kościoła farnego. Wschowa, powiat wschowski.
Wschowa. Krzyż pasyjny w fasadzie kościoła farnego.
Foto: Zbigniew Filip.
p229