Żagań. Barokowa grupa figuralna – pomnik wotywny przy klasztorze augustianów.
Foto: Zbigniew Filip.