Krzyż - Boża Męka z 1893 roku. Gliwice, Bojków, Gliwice.
Gliwice, Bojków. Krzyż - Boża Męka z 1893 roku.
Foto: Gabriela Kalinowska-Czakon.
p229