Kapliczka słupowa Matki Boskiej z 1933 r. przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oborniki, powiat obornicki.
Oborniki. Kapliczka słupowa Matki Boskiej z 1933 r. przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Foto: Zbigniew Filip.
p229