Krzyż misyjny przy kościele NMP Wniebowziętej. Oborniki, powiat obornicki.
Oborniki. Krzyż misyjny przy kościele NMP Wniebowziętej.
Foto: Zbigniew Filip.
p229