Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej przy kościele Św. Ducha. Oborniki, powiat obornicki.
Oborniki. Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej przy kościele Św. Ducha.
Foto: Zbigniew Filip.
p229